2008/12/17

Frågetecken om Pekguls text

Idag skriver Nalin Pekgul, ordförande för socialdemokraternas kvinnoförbund om sin farfars syn på jämställdhet och klankar ner på Fredrik Reinfeldt. Även om artikeln i stort är ganska sansad och en aning intetsägande så framkommer en del frågetecken...
Dels skriver hon att hon är emot Per Sclingmans förslag om "svenskkontrakt" vilket jag också är, men hon nämner inte vad hon vill istället, ställer hon sig till exempel bakom Sahlins kommunarrest?

Men det är ju lättare att klaga på andra än att presentera lösningar: "Ni moderater blundar för att 80 procent av föräldradagarna tas ut av kvinnor."
-om moderaterna blundat i de 2 åren alliansen haft makten kan man ju undra hur länge sossarna blundat när de styrt landet, är det en ren slump att de plötsligt får synen tillbaka när de förlorar makten?

Hon kommer dock med ett seriöst förslag: "kräver därför individualiserat föräldraförsäkring som sätter stopp för kvinnors diskriminering på arbetsmarknaden", här behövs en lite kort analys...
beror all diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden på föräldraförsäkringen??
Kvinnor som steriliserat sig får altså enligt Pekgul samma lön som män?
Nu kan man hävda att det är en generell diskriminering av kvinnor som följd av föräldraförsäkringen, naturligtvis påverkas kvinnors situation av ojämställt uttag av föräldrapenning men att individualiserad föräldraförsäkring skulle sätta stopp för kvinnors diskriminering på arbetsmarknaden var sannerligen magstarkt.

En individualiserad föräldraförsäkring har sin jämstäldhetsfunktion men samtidigt enorma brister. För det första bör föräldraförsäkringen inte vara en försäkring för föräldrarna utan för barnet, det är inte jämställdhet mellan föräldrar utan barnets bästa som ska vara utgångspunkten. För det andra skrapar en sådan lösning bara på ytan och ger antagligen inget djupare avtryck på diskrimineringen, ungefär som att skoluniformer inte stoppar mobbning. Sist men inte minst känns det ju minst sagt tråkigt att göra barnen till slagträ när vuxna inte själva kan ta ansvar för misslyckanden i de vuxnas samhälle.

Hon hyllar också sin farfars åsikter, "Hans åsikt var att eftersom kvinnor hade så svag ställning i samhället var det viktigare att de fick bra möjlighet att försörja sig själva än att män fick det." och man undrar naturligtvis om hon nu vill diskriminera killar?
Positiv särbehandling?
När alliansen pratar om att alla ska få jobb pratar Pekgul om att det är viktigare att kvinnor kan försörja sig än män, man får sannerligen hålla med Pekgul när hon säger "jämställdhet definieras på olika sätt beroende på politiska värderingar".

Uppenbart finns en del frågetecken i Pekguls text och jag hoppas svaren kommer, om inte annat i valrörelsen.

Själv väntar jag med spänning på att ta halva föräldraledigheten för år son, vem vet, kanske får jag någon dag, vecka eller månad mer än hälften? hoppas jag inte blir diskriminerad på arbetsmarknaden för det....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar