2010/10/27

Bra första intryck

Jag har inte följt med i valet av ny ordförande i Svenskt näringsliv. Mitt första intryck av nya ordföranden Kenneth Bengtsson blev därför denna artikel i Expressen. Kortfattat så tycker jag han ger ett bra första intryck och jag hoppas han blir framgångsrik i de frågor som lyfts upp i artikeln!

6 kommentarer:

 1. Jag blir inte förvånad längre över Svenskt Näringsliv och Centerns åsikt i denna fråga. Strejkrätten är en grundläggande demokratisk rättighet och ska inte under några omständigheter inskränkas. Lagen om anställningsskydd är däremot en helt annan sak. Den lagen hör ungefär hemma på femtiotalet och är helt omodern. Därmed inte sagt att det ska bli lättare att avskeda folk. Det är formerna och formuleringarna i LAS som jag vänder mig mot, inte att vi har en stark arbetsrätt.

  SvaraRadera
 2. En liten förtydling: Det som skrivs på denna blogg är mina åsikter vilka inte nödvändigtvis måste överensstämma med Centerpartiets.

  Jag tror det finns lösningar där strejkar kan fungera men i nuläget finns det stora problem med fackens agerande, framför allt när det gäller sympatiåtgärder.

  Det finns även problematik kring icke fackanslutnas situation när fackförbund stänger ner arbetsplatser i strejk.

  Facken behövs på svensk arbetsmarknad men stridsåtgärderna bör vara proportionerliga och respektera människors valmöjlighet att inte vara med i facket.

  Det finns alltså all anledning att se över och modernisera lagstiftningen på området precis som när det gäller LAS.

  SvaraRadera
 3. Jag tror inte att det är strejkrätten vi ska begränsa. De allra flesta fackförbund sköter sig trots allt när det är strejk. Däremot ska facken bara ta ut sina egna medlemmar i strejk. Har du valt att inte vara med i facket så ska dom heller inte ha rätt att kräva av dig att du deltar i något som har med dess verksamhet att göra.

  Här är det föreningsfriheten som gäller. Den är grundlagsskyddad, det är inte strejk rätten vad jag vet (möjligen finns det något om konflikträtt för fackförbund i RF 2 kap. är lite osäker). Ska jag vara riktigt ärlig så tror jag att de här så kallade sympatiåtgärderna är rätt ineffektiva. Så varför dom används av facken förstår inte jag. Det är slöseri med fackens medel (pengar) och tid. Sen är det naturligtvis helt oacceptabelt att oseriösa arbetsgivare har arbetskraft till exempel för rena slavlöner eller inte betalar ut pengar osv. för arbete som är utfört. Det ska vi ha koll på. Men det är minst lika oacceptabelt att vissa fackförbund ägnar sig åt illegal verksamhet. Syndikalisterna har uppenbarligen använt hot och utpressning och Byggnads vägrar följa Europadomstolens dom om att granskningsavgifter är olagliga. Sen tror jag att det behövs en mycket bättre kommunikation mellan fack och arbetsgivare än vad det finns idag. För ofta kan man lösa frågor innan de hinner bli riktigt stora eller blir till ett problem.

  SvaraRadera
 4. Jag tycker inte facken är till för den enskilde arbetstagaren längre. Det känns som dom är mer intresserade av att bråka med arbetsgivarna än att faktiskt representera sina den enskilde arbetstagaren och dess rättigheter. Fackens huvudsakliga uppgift borde vara att arbeta för att den enskilde arbetstagaren ska få större rättigheter istället för som nu att bråka med arbetsgivarna.

  SvaraRadera
 5. Det låter som vi är överens i ganska hög utsträckning.

  Du nämner föreningsfriheten vilket givetvis är väldigt viktigt men tyvärr så respekteras den inte alltid. Vore det så att strejkandet bara berörde fackanslutna och bara drabbade företag som misskötte sig vore det acceptabelt. Nu jobbar facken med sympatiåtgärder och stänger med strejkande ner hela arbetsplatser och gör det därmed omöjligt för den icke anslutna anställda att arbeta oavsett vad denne själv vill. Budskapet från facket till den enskilde blir då att ingen kommer kunna arbeta under strejken och för att få ersättning för förlorad inkomst krävs fackanslutning. Där är dessvärre inte föreningsfriheten mycket värd.

  Din kommentar kl01:15 instämmer jag i helt och där hoppas jag att fackföreningarna börjar ett förändringsarbete.

  SvaraRadera
 6. Jag tror också vi är relativt eniga. Man kan väl utan att dra för långtgående slutsatser konstatera att om inte facken förändrar sig så kommer dom inte att existera om tio år eller något dylikt.

  När det gäller det här med föreningsfrihet så är det bara för facken att läsa innantill i Regeringsformen 2 kap. för att förstå att man inte kan dra in folk i dess verksamhet som inte är medlem i facket. Det är så glasklart skrivet i Regeringsformens 2 kap. att man inte kan göra så att man undrar om facken ens är läskunniga.

  Det är en grundläggande demokratisk rättighet att inte kunna bli tvingad att delta i någon förenings eller organisations verksamhet mot sin vilja. Som jag ser det borde lagarna ändras så att det är den enskilde arbetstagaren, dennes rättssäkerhet och anställningstrygghet som skyddas i lag och inte som idag den stora makt som fackförbunden besitter. Så sent som 2009 krävde Byggnads ett skadestånd på 400 000 kronor av en byggfirma och att de skulle sänka sina arbetares löner för att byggfirman ifråga betalt ut för mycket i lön enligt Byggnads. Där ser man ungefär hur mycket facken bryr sig om sina medlemmar.

  http://www.bt.se/nyheter/boras/arkiv-byggnads-kraver-sankt-lon-pa-bygge-i-boras%281487040%29.gm

  /Frekar06

  SvaraRadera