2011/03/31

Att styra innebär ansvar

Idag fick jag ett propagandablad från Socialdemokraterna och LO i brevlådan som fick mig att reagera. Socialdemokraterna har styrt Kumla sedan dinosarierna dog ut men tycks ändå alltid vilja skylla Kumlas problem på någon annan. Går något bra är det tack vare socialdemokraterna men om något går dåligt är det på grund av någon annan.

Rubriken för det första inlägget i det 4 sidor långa utskicket är "Vårt uppdrag som socialdemokrater", en rubrik som skulle passa sig för ett bra inlägg om vad socialdemokraterna vill. Dessvärre är det väldigt mycket bortförklaringar om att allt är regeringens fel och väldigt lite om något socialdemokratiskt uppdrag i stycket som följer rubriken. Tyvärr fortsätter utskicket i den stilen rakt igenom. Väldigt mycket av att klaga på omständigheterna och väldigt lite ta ansvar för bristerna som den socialdemokratiska politiken visat på i Kumla.

Det är visserligen lätt hänt att man skriver om något negativt, det skapar ofta mycket känslor när något irriterar och därmed lockar det att skriva om. Den övervikt att klagomål i detta utskick är dock inget slumpmässigt eller beroende på känslor. Fokuset på klagomål kring omständigheter är ett tydligt fastställt syfte för utskicket. På första sidan finns en liten notis:

"Vi som företrädare för Socialdemokraterna och LO vill i det här bladet åter informera om det aktuella politiska läget med utgångspunkt från den moderatledda regeringens politik."

Trotts att man under lång tid haft oavbruten s-majoritet i kommunen vill man alltså inte informera om sin egen politik. Istället vill man söka bortförklaringar när flera kommunala nämnder går med stora underskott, när personalen är orolig och när kommunen ligger i bottenskikt i rankingar över Sveriges skolkommuner. Det tycks för mig lite konstigt att man inte vill ta något ansvar trotts att 237 kommuner av 289 klarar sig bättre i rankingen än Kumla. Det är samma regering för alla kommuner. Om detta vill socialdemokraterna uppenbarligen inte informera. Inte heller informeras om varför man gärna spenderar hundratals miljoner på sjöpark och badhus men inte har råd med en bra skola för alla. Det nämns att man satsar sig ur problemen men inte varför satsningarna fokuseras på byggnader och vattenbehållare istället för på barn och äldre.

Det finns en samlad opposition med fem partier som är beredda att ta över rodret, vi var beredda inför valet 2010 och vi kommer vara beredda inför valet 2014. Till skillnad mot socialdemokraterna är vi inte bara beredda att styra utan också beredda att ta ansvar för vår politik. Vinner vi förtroendet att styra Kumla kommer uppdraget vara att förstärka välfärden och människors möjligheter, inte att informera om alla bortförklaringar till varför det går dåligt. Alla barn måste kunna växa utifrån egna förutsättningar, alla äldre måste få möjligheten att leva värdiga liv och driftiga anställdas engagemang måste tas till vara genom ökade möjligheter och ökad flexibilitet när det gäller till exempel driftsformer för välfärdsverksamhet. Ett annat Kumla är möjligt, 2014 börjar förändringen på allvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar