2011/05/31

System vs Människor

Nog är det lite konstigt? När skolorna har svårt att följa lagstiftningen, att tillgodose barnens behov och ge barn i behov av stöd just det stödet, då finns inga pengar. Det har under senare tid inte alls varit för lite pengar till skolan i kommunen, det är organisationen det är fel på, detta enligt den styrande majoriteten. Att barnen inte får det stöd dem behöver har viftats bort med obegripliga resonemang om system och organisation. Dessutom har det ju inte funnits några pengar, så några tillskott har inte varit aktuellt.

Nu ändras dock allt. Nu har man upptäckt att vissa utgifter har redovisats på fel rad i ekonomiska rapporter. Helt plötsligt är det inga som helst problem att lägga in åtta extra miljoner till skolan. Detta trotts att denna felrapportering inte på något sätt ändrar det ekonomiska utfallet utan endast påverkar vissa nyckeltal.

Det är fantastiskt bra att ytterliggare pengar kommer till men hur tänker man? Är nyckeltal och radplacering av utgifter viktigare än barnens behov? Uppenbarligen så är det så det fungerar med den styrande majoriteten som inte ser barnens behov som anledning att skjuta till resurser men får väldig fart för att justera nyckeltal och radplaceringar. Ibland gör politik bara att jag blir förbannad. För trotts att man nu har tillfört extra resurser har man ännu inte upptäckt att det i grund och botten handlar om barnens bästa. Systemen, nyckeltalen och verksamhetsorganisationen är fortfarande det enda som betyder något. Tragi(s)kt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar