2009/01/19

Försvaret

Nu börjar det blossa upp diskussioner om försvaret igen. Bo Pellnäs är igång och vill börja rusta, territoriellt försvar som ska kunna försvara oss mot till exempel Ryssland. Jan Björklunds uttalande känns tyvärr populistiskt i överkant och det ärväl tveksamt hur hårt folkpartiet egentligen kommer driva på för ett starkare försvar.

Jag tror att de senaste årens banting av försvaret har varit bra. Naturligtvis finns all anledning till oro för utvecklingen i Ryssland men knappast så vi bör rusta försvaret. Istället bör vi fortsäta inriktningen mot internationella insatser och tack vare internationellt samarbete är vi inte längre i en situation där varje nation ensamt behöver ha ett försvar som kan skydda sitt territorium helt på egen handmot stormakter så som Ryssland. Möjligtvis kan det finnas anledning att fördjupa samarbetet med Nato ytterligare, medlemskap vore rimligt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar