2009/05/17

En misskött blogg

Jag läste en artikel på NA om politiker och bloggar. Enligt artikeln kommer inte bloggarna avgöra eu-valetmen bli viktigare 2010.

I artikeln riktas också en viss kritik mot att bloggarna uppdateras för sällan och skapar för lite dialog. Efterssom de länkar till en väldig massa bloggar och min är en av dem så får jag väl ta åt mig av kritiken. Jag inser att ett inlägg varannan månad inte är jättespännande läsning.

Mitt liv ägnas främst åt jobb och Denver (som också har en blogg) och tiden att skriva om politiken blir begränsad, ska naturligtvis försöka komma igång men kan inget lova...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar