2011/04/10

Ologiskt och radikalt av Juholt

I dagens agenda svarade Håkan Juholt på ja och nej frågor. Han förtydligar då att han svarar nej på ett införande av euron med att han med ja- och nejfrågor måste svara utifrån nuläget, euroinförande kan alltså bli aktuellt längre fram men inte nu så därför svarar han nej. Ett logiskt resonemang som jag kan köpa. Det intressanta är då att han i samma utfrågning svarade ja på att avskaffa monarkin. Det kan inte tolkas på annat sätt än att han vill avskaffa monarkin omedelbart, hade det inte varit aktuellt nu skulle han ju enligt sitt eget resonemang svarat nej. Radikalt! Dessutom konstigt eftersom han i euro-frågan hänvisar till folkomröstningen och därmed befolkningens åsikt, det finns knappast något folkligt stöd för att avskaffa monarkin. Hans svar är helt klart osammanhängande, ologiska och väldigt radikala.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar