2011/08/14

Hjärtefrågan som inte engagerar

Centerpartiets mest klassiska fråga, landsbygdspolitiken, är fortfarande en av organisationens hjärtefrågor. Själv är jag dock på sin höjd måttligt engagerad i detta område av politiken. När Anna-Karin Hatt besökte Örebro diskuterades, som sig bör, landsbygdens överlevnad och hur man ska få unga människor att vilja ta över jordbruken, undvika avbefolkning osv. Kommer verkligen den yngre generationen vilja ta över jordbruken om det inte ger större vinst? Jag tänker, av centerpartistisk pliktkänsla, skriva några rader om befolkningen av landsbygd och jordbruksföretagens överlevnad.

I grund och botten är landsbygden en del av Sverige, på samma sätt som staden eller samhället. Min inställning är att breda politiska idéer fungerar bäst, dvs en enhetlig politik för hela landet. Jag ser tre områden som är centrala i frågeställningen om landsbygdens överlevnad. Det första är infrastrukturen som måste fungera. Det är till stor del en politisk uppgift även om privata aktörer också bidrar med bredbandsmöjligheter och liknande. Den andra delen är den kommunala servicen, det måste vara möjligt att få tillgång till god kommunal service oavsett var man bor. Barnen ska kunna gå i skola och så vidare, dock får man givetvis räkna med större avstånd om man väljer sig att bosätta sig i glesare befolkade trakter. Den tredje området är miljöpolitiken. Jordbruksföretagen konkurrerar med företag långt borta och alternativet till närodlat är importerat. Därmed kommer skatter på utsläpp, i samband med till exempel transporter, påverka priset på importerade varor och därmed påverka det närodlades konkurrenskraft.

Det viktigaste att komma ihåg, speciellt när det är ett område som man brinner för, är att det inte är politiken som ska avgöra vinsterna i jordbruksföretagen och inte heller bestämma var människor ska bo. Marknaden ser, utan politisk inblandning att vi får tillgång till det vi efterfrågar. Vill vi ha närodlat och är beredda att betala vad det kostar kommer vi också få närodlat. Är vi inte beredda att betala ett rimligt pris blir vinsten mindre, färre vill driva jordbruksföretag och tillgången minskar. Människor ser sedan själva till att bosätta sig och arbeta inom det dom själva vill. Dessa val bör politiker i alla sammanhang respektera utan att lägga några som helst värderingar i det. Själv tror jag att landsbygden kommer lockar många människor även i fortsättningen. Den gröna omställningen kommer säkerligen bidra med många intressanta arbetstillfällen på landsbygden och politiker kan koncentrera sig på politik istället för människors livsval.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar