2011/08/19

Lång men uddlös C-kritik från Werme

Staffan Werme bloggar om Centerpartiets miljöprofiil och kritiserar bland annat inställningen i vargfrågan. Det är ett långt inlägg men innehållet är osedvanligt tunt. Kritiken i frågan om varg handlar om att det är människor på landet som tjuvskjuter varg medan människorna i staden i högre grad värnar vargens överlevnad. Werme påpekar sedan att det knappast är människorna på landet som röstar på folkpartiet och därmed skulle det vara någon form av miljöprofil för folkpartiet. Tyvärr så tror jag dom flesta läsare inser att bristande väljarunderlag på landsbygden vare sig räddar vargen eller klimatet. Det är nog endast Werme, om ens han, som tror att så är fallet. Han är sannolikt ganska ensam även i påståendet att människor i staden vet bäst om förhållandena på landsbygden.

Sedan kritiserar Werme Centerpartiets inställning till Öresundsbron. Han medger dock samtidigt som han kritiserar att han delade Centerpartiets syn när bron byggdes men att han sedan ändrat sig. Frågan jag, som själv är Centerpartist och träffar en hel del andra centerpartister, ställer är om han menar att vi inte skulle ändrat uppfattning? Känner Werme verkligen av något bromotstånd av Centerpartister och kan han isåfall länka till några exempel på detta? Eller kan det vara en kritik som helt saknar grund och innehåll då Centerpartiet i gunden haft samma inställning som Werme själv. Det innebär isåfall att Werme inte är intresserad av att granska centerpartiets miljöpolitik utan osakligt ösa dynga för att själv på populistiskt manér vinna väljare, oavsett om argumenten håller eller ej.

Sedan lyfter han räddandet av fågelarter och menar att det är på åkrarna och i skogen dom dör. Menar Werme då att fåglarna har urbaniserats och behöver mer betong för sin överlevnad? Det är väldigt otydligt. Dock kan vi konstatera att mindre av åkrar skulle innebära mindre närodlad mat, mer lastbilstransporter och därmed ökade utsläpp. Vi kan också konstatera att just diskussioner kring fågelarters bästa fördröjde botniabanans byggande med över ett decenium genom överklagan efter överklagan. Är det en sådan miljöpolitik som Werme efterfrågar så ser jag fram emot svar kring hur decennielånga förseningar av järnvägsbyggande som innebär mer lastbilstrafik och ökade utsläpp förbättrar miljön. Att låta en fågelapp i iPhonen styra svensk miljöpolitik visar att folkpartistiska historiska miljöengagemang inte är särskilt stort eller djupt rotat.

Sedan kritiserar Werme Centerpartiets kärnkraftsinställning. det är ju intressant eftersom vi, tillsammans med Folkpartiet, ingått en överenskommelse. Den innebär inget förbud mot kärnkraft men att staten inte sak subventionera det. Skillnaden mellan oss i denna fråga är således att vi står för dom överenskommelser som vi ingår medan Werme kritiserar den egna politiken. Om Werme vill ha statliga subventioner ser jag också fram emot att höra hur han ser på uranbrytningens framtid. Människor som arbetar med brytning av uran till svenska kärnraftverk dör i cancer. Är Werme beredd att ta ansvar även för denna del av energipolitiken. Kanske kan han redogöra för vilka effekter uranbrytningen får på den biologiska mångfalden och fågellivet som tycks vara väldigt högt prioriterat hos folkpartiet? Är dagbrott för uranbrytning en bättre plats för fåglar än svenska åkrar och skogar?

Hur många budetförhandlingar har FP gått in i med gröna prioriteringar? Hur många tror att miljöbilsandelen ökat som den gjort utan Centerpartiet? Hur många fp-valaffischer diskuterade miljöbilspremie? finns det någon som tror att det är Björklund som möjliggjort den explosionsartade vindkraftsutbyggnaden som vi nu ser?

Det är bra att kunna diskutera och kritisera andra partier inom alliansen. Vi är fyra partier med olika ingångar i samarbetet. Dock visar Wermes långa inlägg med så bristande innehåll att det inte är någon slump att det är Centerpartiet som kallas Alliansens gröna röst. Istället framstår det som ett ganska desperat frsök att vinna väljare i en fråga som folkpartiet knappast behärskar. Kanske borde Werme istället fokusera på att kapa batonger i den egna skolpolitiken. Eller kanske fundera på om det finns andra mer effektiva sätt att utöka människors frihet än genom utökningar av rättsväsendet. Om det nu är frihet som Werme vill ha med sin politik?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar