2011/08/29

Sadé har fel perspektiv

Ilan Sadé skriver newsmill att Centerpartiet måste ompröva sin syn på invandringen och budskapet är att invandringen bör regleras hårdare och minska. Jag tycker det är en fråga som absolut måste vara öppen att diskuteras men jag hamnar i en helt annan slutsats en Sadé. Anledningen till våra olika slutsatser är perspektivet utifrån vi ser invandringen.

Det är som politiker lätt att hamna i en position där man börjar definiera det goda samhället. Och när man väl är igång med det så inkluderas snart inte bara samhället som sådant utan även livet för människorna som bor där. Helt plötsligt tar sig politiker rätten att definiera vad som är det goda livet och inte bara för sig själva utan för alla invånare. Det är i grunden ett socialistiskt perspektiv där politiker vet bäst och därmed bör avgöra allt mer om hur människor ska leva sina liv.

Ur ett sådant perspektiv kan man enkelt raljera med Centerpartiets utspel kring att segregation som uppstår av medvetna fria val av människor inte behöver vara negativ. Sadé försöker sig på den versionen och saknar helt argumentation för att bygga upp sitt raljerande.

Sedan diskuteras olika gruppers kulturer och hur dessa hålls samman och resonemang kring en överbryggande gemensam identitet. Som vanligt när denna typ av argumentation lyfts finns ingen som helst vilja att lyfta vad som egentligen är kultur. Huruvida det handlar om mat, religion, heminredning, traditioner, seder eller klädsel vill varken Sadé eller någon annan med liknande argumentation lyfta. Hur sedan staten ska blanda sig i människors kultur vill man inte heller diskutera. Det är endast en fråga om att minska invandringen av människor som innehar dessa ytterst otydliga och icke definierade kulturella attribut som man är beredd att lyfta för diskussion.

Centerpartiets särskiljande drag gentemot övriga partier är underifrån-perspektivet. Vi är en organisation som har våra rötter i en kamp mot överheten. Det är vi som står upp för individen mot statliga pekpinnar och detaljstyrningar. Därför blir det svårt att få ihop Centerpartiets värderingar med pekpinnar kring människors kultur och livsval. Ur det perspektivet blir det istället rimligt att prata om nybyggarlandet Sverige där människor ska få möjlighet att bygga sin egen framtid. Det blir självklart att kritisera en illa fungerande bostadsmarknad som låser in människor i boenden dem inte själva valt. Det blir naturligt att kritisera en arbetsmarknad som bygger murar mot dem som ännu inte tagit plats på arbetsmarknaden och som vill in. Däremot är det inte vi som politiker som ska definiera vare sig det goda samhället, det goda livet eller vilken kultur som är okej att utöva i Sverige. Gränserna är givetvis den lagstiftning som finns för att garantera varje individ sina fri- och rättigheter.

Ur ett underifrån perspektiv blir det naturligt att sträva efter att riva alla samhällshinder som sätter stopp för utopin om alla människors fria rörlighet. Det är grunden ett misslyckande när kollektiva strukturer begränsar människors rätt att bosätta sig efter egen vilja.

Jag tycker det är viktigt att våga diskutera även obekväma frågeställningar inom ramen för Centerpartiet. Det som gör mig fundersam är att Sadé argumenterar för sin slutsats ur ett ovanifrånperspektiv där överheten, staten och politikers definition av det goda livet sätts över den enskilda människan. Sådan argumentation kommer jag aldrig ställa mig bakom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar