2010/03/08

En viktig fråga utan självklara lösningar

Kent Persson fortsätter med veckans bloggdebatt, denna vecka med ämnet jämställdhet. Jämställdheten är ett oerhört utmanande område för politiken, alla vill nå dit men några effektiva säkra lösningar finns inte.

Ett av grundproblemen med jämställdhetspolitik är att jämställdhetsproblemen finns på grund av en kollektivistisk syn som staten aldrig kan frångå. Staten har ingen möjlighet att se varje individ, den har ingen aning om vem jag är men jag tillhör grupper som män, ungdomar, studenter osv. För att lösa jämställdhetsproblem måste varje människa ses som en individ och inte sina attribut, jag är något annat eller mer än en ung man som studerar och staten kommer aldrig veta vad.

Det är dock sällan staten som könsdiskriminerar och det är upp till var och en, varje individ och varje företag, att arbeta för jämlikhet. På individ eller företagsnivå finns nämligen alla möjligheter att se varje individ som just en individ. Lösningen handlar till stor del om värderingar och traditioner, hur vi lever i hemmet såväl som hur vi förväntar oss att män respektive kvinnor ska uppträda. Kvinnor som tar plats får ofta en helt annan reaktion än män som gör det, inte för att agerandet är annorlunda utan för att det förväntade agerandet är annorlunda. Vem protesterar om en man som snart ska bli pappa utses till minister?

Vad kan vi som politiker då göra? Antagligen inte så där väldigt mycket. Vi kan och ska naturligtvis reglera mot diskriminering, hjälpa kvinnor som utsätts för våld i hemmet och i största möjliga mån skapa flexibla system som kan anpassas efter individens behov. I slutändan är det dock du och jag som måste förändras och det kan inte staten fixa. Vissa skriker kvotering för både bolagsstyrelser och föräldrapenning, men en inskränkt äganderätt och ännu mer kollektivistiskt tänkande från politiken skadar mer än det gör nytta, det är ju där grundproblemet finns.

Det är med andra ord inte helt enkelt att lösa jämställdhetsproblemen, hade det varit enkelt hade lösningen varit klar för länge sen. Jag tror att lösningen, som så mycket annat, finns vid köksbordet och bara du kan avgöra om du vill vara en del av den lösningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar