2010/03/19

Frihet

Veckan bloggdebatt, av Kent Persson, fortsätter. Denna vecka handlar det om frihet. Frihet är ett så otroligt stort begrepp, det finns väl knappt inget område man inte kan koppla till frihet. I denna debatt tänker jag mig en begränsning till politiken och en tanke om att frihet är avsaknad av tvång.

Politik är både frihetens bästa försvar men också en stor frihetstjuv. Problemet ligger givetvis i grundtanken om att fatta beslut som alla ska följa trotts att det i många fall är nästan hälften som från början tycker beslutet är dåligt (mer än hälften i vissa frågor med parlamentarism). Frihet är att ha så få sådana beslut som möjligt. Så få frågor och beslut där en majoritet kan tvinga en minoritet att leva på ett sätt mot sin vilja. Varje gång politiken fattar beslut åt mig blir jag mindre fri.

Den liberala grundidén om att varje människa ska vara fri så länge man inte inkräktar på någon annans frihet ser jag som en grundbult i en politisk debatt om frihet. Då är det rimligt med demokratiska beslut om sjukvård, polis, utbildning med mera eftersom dessa områden kan anses försvara människors frihet. Frågor som är utöver detta, som inte garanterar människors frihet bör i största möjliga utsträckning undvikas. Kanske är det så att frihet är motsatsen till moral och etik. Frihet antyder att såväl sexköp, incest och droger ska vara tillåtet medan moralen ofta säger motsatsen. Demokratin gör att majoritetens moral och ryggradsreflexer skapar förbud mot detta och minskar människors frihet. Bra eller dåligt?

Kent utnyttjade sin frihet att utmana bloggare på debatt i ämnet, jag hoppas bloggarna tar sig friheten att fortsätta debatten, den är så otroligt viktig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar