2010/03/19

Wanja har en poäng och bjuder på vackert självmål

Wanja Lundby Wedin skriver i Aftonbladet om svårigheterna att spara i dagens Sverige. Inget, eller ytterst litet sparande är vanligt bland "arbetare". Detta är, förutsatt att alla gärna vill ha en buffert, inte bra. Vi kan därmed kosta på oss att säga grattis till Wanja, hon har en poäng!

Sedan vet jag inte hur hon får ihop resonemanget, tydligen är det för låga skatter som gör det svårt att spara. Skulden för att "arbetare" har svårt att spara beror alltså på låga, eller i alla fall inte fullt så höga, skatter. Jag saknar en text som förklarar hur arbetaren får enklare att spara om en tusenlapp extra försvinner i skatt varje månad, jag får inte ihop det. För alla utom just LO och vänsterpolitiker är det nog tydligt att det är sänkta skatter som möjliggör ökat sparande för "arbetare", inte höjda.

Jag tror Wanja blev lite övermodig när hon hittade en poäng. Hon började dribbla, tappade bort sig själv och resultatet blev ett vackert självmål i första perioden av LO's valkampanj. Vi tackar och tar emot!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar