2010/03/02

Ungdomsjobben

Kent Persson som har börjat med "veckans bloggdebatt" har denna veckan temat ungdomsjobb.
På vänstersidan vill man skrota rut-avdraget, höja arbetsgivaravgiften för den som anställer unga och slåss med bemanningsbolagen, det riskerar att öka problemen istället för att minska dem. Därför är debatten väldigt viktig i den kommande valrörelsen och förhoppningsvis blir det en avgörande fråga.

För att minska ungdomsarbetslösheten, som är och länge har varit bland Europas högsta, måste vi se över den lagstiftning som finns. Den är anpassad för industrilandet Sverige där unga ställde sig på fabriksgolvet direkt efter dem slutat skolan och jobbade hos samma arbetsgivare år ut och år in. Med dagens tjänstesamhälle med rörlighet och behov av flexibilitet så krävs en annan lagstiftning med ökad rörlighet.

För att unga, och andra människor utan lång arbetsmarknadserfarenhet, krävs också en större möjlighet att förhandla sin egen lön och en ökad lönespridning är rimlig. Erfarenhet måste få ge mer betalt för att den som inte är erfaren ska ha en chans att få jobb.

Ytterliggare en viktig del är kontakten med arbetsmarknaden. Dels handlar det om att få en bättre koppling under utbildningen men även se över hur arbetsförmedlandet fungerar. Den stora skolreform som alliansen genomför kommer få positiva effekter på lång sikt och på kortare sikt vore det rimligt att arbetsförmedlingen överlär förmedlandet till andra mer effektiva aktörer och endast sysslade med myndighetsutövande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar