2010/11/11

Demokratiska varningsklockor

Idag går nyheten att datalagringsdirektivet ska införas. Oscar Fredriksson skriver kort och koncist. Kombinationen av paranoia efter 11/9 attackerna och internet tycks ha avlägsnat all respekt för människors integritet i politiken. Allt mer information om våra privatliv ska lagras och analyseras.

På tal om information så röstade Barn och utbildningsnämnden i Kumla igår för en målsättning för hur nyanlända människor från andra länder ska välja skola. Kommunen agerar själv informatör om vilka förutsättningar som finns på de olika skolorna och denna information ska nu ges med målsättningar kring vad människor utifrån informationen ska välja. Att detta i slutändan innebär att kommunen inte längre informerar objektivt och sakligt verkade inte vara så viktigt. Istället ska man vinkla informationen för att människor ska välja enligt kommunens önskemål så att majoriteten kan känna sig nöjda med statistiken.

Mina demokratiska varningsklockor ringer på högsta volym i huvudet men kanske är demokrati inte längre så viktigt när vi nu ska införa datalagringsdirektivet som komplement till FRA och IPRED.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar