2010/11/30

Fiendens fiende inte nödvändigtvis god, Wikileaks är inga änglar

Jag blir förundrad över den brist på kritik mot Wikileaks som jag anser är ganska konstig. Det finns all anledning att kritisera den verksamhet som Assange och kompani bedriver. Visserligen är jag för öppenhet på internet och helt klart irriterad över den övervakningsiver som verkar vara på det politiska modet i hela västvärlden. Wikileaks kan i viss grad ses som en motreaktion mot dessa begränsningar där Assange agerar motpol och istället för att övervaka och begränsa göra allt mer material tillgängligt och öppet. Dock bör man vara försiktig med att hylla Wikileaks även om man har samma ståndpunkt som Assange när det gäller övervakning av internet.

Det material som Wikileaks publicerar har man fått på olovligt sätt, antingen via läckage eller via dataintrång. Förutsatt att man inte vill ta bort möjligheten till hemligstämplat material och kämpa för att allt offentligt ska vara helt öppet, så även militära hemligheter och diplomatiska kontakter, så bör man ta avstånd från Wikileaks och deras publiceringar. Det är helt enkelt inte acceptabelt att stjäla och publicera hemligt material. Kanske har vi gemensamma fiender i den övervakningskultur som råder, kanske finns det dem (inte jag) som ogillar USA och känner en gemenskap med Wikileaks (som ju främst riktat in sig på amerikanska dokument) men att Wikileaks i vissa anseenden kan vara fiendens fiende innebär inte automatiskt att Wikileaks är en vän.

2 kommentarer:

  1. Det handlar inte om öppenhet och fritt internet. Det handlar om offentlighetsprincipen, en av de viktigaste grundbultarna i demokrati. Hemlighetsstämplade politiska dokument är nästan aldrig berättigade. Wikileaks är själva kampen för att sätta offentlighet före hemligt politiskt fulspel.

    SvaraRadera
  2. Jag tror att det varma bemötandet som wikileaks har fått till stora delar beror på den debatt som varit kring ipred, fra med mera även om det givetvis även finns många som har andra ingångar i frågan.

    Jag kan köpa din argumentation på så sätt att om man utgår ifrån att alla dokument ska vara offentliga så blir Wikileaks någon form av acceptabel civil olydnad. Jag tycker dock att det finns ett berättigande i att hemlighålla en del diplomati och säkerhetsrelaterade dokument och menar att Wikileaks försvårar möjligheterna till en konstruktiv dialog och goda relationer mellan länder.

    SvaraRadera