2010/11/14

Förnyel(s)e?

Nu har Mona Sahlin gett beskedet att hon inte ställer upp till omval. Förnyelse är det ord som används allra mest just nu. Beskedet som socialdemokraterna fick i valet var att deras färdriktning inte uppskattades vilket gör att kraven på förnyelse känns logiska.

Samtidigt kan jag inte låta bli att fundera kring hur förnyelsen ska gå till. För fyra år sedan var läget liknande, Göran Persson avgick och Mona Sahlin kom in som partiledare. Frågan är om nu Sahlin var det bästa valet för fyra år sedan, vem ska kunna göra det bättre nu? Dem senaste fyra åren har knappast inneburit någon invasion av nya stjärnskott inom socialdemokratin utan troligtvis blir det ungefär samma namn som diskuteras som för fyra år sedan, namn som då fick stå tillbaka till förmån för just Sahlin.

Sahlin som partiledare innebar också en ny och till synes efterlängtad ledarstil inom socialdemokratin som byggde på öppenhet och lyssnande på gräsrötterna. Ett stort arbete genomfördes för att lyssna in vilken politik som medlemmarna ville se från partiledningen. När denna politik, som alltså lyssnats in, inte får godkänt av väljarna, hur ska då en ny förnyelse av det politiska innehållet gå till?

Att förnyelse krävs och att den behöver bli omfattande står klart. Frågan är bara hur den ska gå till och om socialdemokratin klarar av att genomföra den. Annars kan vi få se ett allt mer liberalt Sverige växa fram där dem socialistiska idealen allt mer marginaliseras. Det ska helt klart bli intressant att följa utvecklingen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar