2011/01/19

Kalla saker vid dess rätta namn

Sverigedemokraterna har varit väldigt skickliga på att framställa sig som ett rumsrent parti. Bakom det ligger både smarta strategier och en partiledare som stundtals framstår som rena svärmorsdrömmen. En av strategierna har varit att göra sig själva till martyrer, "oj vad det är synd om oss som inte får vara med och blir utestängda av etablissemanget"-strategin har använts flitigt.

Ett resultat av deras strategi kan ha blivit att övriga partier överansträngt sig för att inte ge martyrmöjligheten till SD. Av rädsla för att partiet ska kunna tycka synd om sig själva till följd av tuffa angrepp och anklagelser har vi helt enkelt avstått för att kalla SD för till exempel rasistiskt. Istället har beskrivningar om den invandrarfientliga politiken omformulerats till stängda gränser och liknande något mjukare formuleringar. Resultatet kan tyvärr ha blivit att SD visserligen saknar möjligheter till martyrskap men däremot i stora kretsar accepterats som rumsrena.

Jag kan inte låta bli att ifrågasätta strategin. Vi kan inte låta bli att kalla saker vid deras rätta namn för att vi inte vill ge möjligheten till martyrskap. Att påstå att människors etnicitet avgör samhällets möjligheter är rasistiskt, det bör det inte råda några tvivel om. Är det då läge att börja använda ordet rasism igen? Om ärligheten leder till att SD blir martyrer istället för rumsrena så är knappast någon större skada skedd.

Viktigt är att inte förutsätta att alla väljare, eller ens medlemmar, i Sverigedemokraterna är rasister. Dem flesta av väljarna och en betydande del av medlemmarna har säkerligen baserat sitt ställningstagande på den mediebild som SD försökt skapa med Åkesson i spetsen. Sverigedemokraterna som parti visar i sina ideologiska texter tydligt rasistiska värderingar men det är inte alla sympatisörer som lusläser den typen av dokument, vare sig i SD eller andra partier. Detta bör dock inte hindra oss från att vara ärliga med att Sverigedemokraterna som parti ändå är rasistiskt.

11 kommentarer:

 1. Skall man över huvud taget bli tagen seriöst så skall man nog akta sig noga för fortsätta att rya om ”rasism”. Den taktiken har ju knappast varit speciellt framgångsrik och har kommit att devalvera ordets betydelse till att snarast bli något som tas till av mindre begåvade debattörer när man helt saknar argument.

  Dessutom, den restriktivare/selektivare invandringspolitik som Sd förespråkar är i princip den länderna i vår omvärld bedriver och då skulle ju dessa länder befolkas och ledas av hemska ”rasister”! Mångkulturalismen, som har kommit att utgöra en politisk överideologi i Sverige, är stendöd i nästan alla andra länder och trenden går mot den assimilationspolitik som Sd förespråkar.

  SvaraRadera
 2. Att inte våga stå för att sd är rasistiskt har uppenbarligen inte varit särskilt framgångsrik, ett annat sätt att se på saken...

  Så här skriver SD i sitt principprogram:

  "Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma
  identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland
  befolkningen"

  Att säga att enticitet är grunden för ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhäller är rasism. Dem fortsätter med:

  "Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens territoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogent"

  Det är svårt att vara tydligare med att deras politik handlar om människors etnicitet. I debatten pratar dem hellre statistik och ekonomi men bakgrunden finns alltså i ideal om en befolkning med stor etnisk likhet. Att avgöra människors lämplighet för att bo i ett samhälle utifrån etnicitet är rasistiskt och det bör vi kunna stå för.

  SvaraRadera
 3. Nu är ju bara problemet att det faktiskt finns en stark korrelation mellan samhällens stabilitet/dess välfärdspolitik/upplevd lycka och hur homogen befolkningen är. Forskningen på området (se t.ex. den av Robert Putnam, Vernon Bogdanor, Trevor Phillips och Alberto Alesina), historien och verkligheten visar det rätt tydligt, det är inget ”rasister” helt grundlöst hittat på. Etniskt splittrade samhällen tenderar att i längden falla sönder av konflikter och stödet för någon allmän välfärd är i dessa samhällen mycket lågt. Om det enda du kan göra är att vråla ”rasist” åt alla som framför fakta och argument som talar emot din världsbild/dina åsikter så är det nog du som är problemet här, inte dina meningsmotståndare! Din fiende verkar ju faktiskt mer vara verkligheten än Sd och den lär inte ändra på sig hur mycket du än skriker om ”rasism” …

  Om alla de som stöder den nationalistiska principen är ”rasister” så har ju Sverige dessutom stora problem med grovt rasistiska invandrargrupper som vi tagit emot, Palestinier, Kurder, Assyrier/Syrianer, Kosovoalbaner osv., bland vilka det finns mycket stort stöd för tanken om en egen nationalstat för den egna folkgruppen! Men de kanske skall bedömas efter en annan måttstock?

  SvaraRadera
 4. Det handlar inte om att vråla rasist till alla meningsmotståndare utan om att enkelt konstatera att SD bedömmer människors lämplighet att bo i Sverige utifrån etnicitet. Med det i åtanke kan vi ju slå upp ordet rasism och se hur väl det överensstämmer.... Så här står det om rasism i Svenska akademins ordbok:

  "åskådning som (i enlighet med vissa utrerade rasteorier) kraftigt betonar rasens betydelse för samhället"

  Jag är emot rasism oavsett vem som står bakom den. Det är väldig skillnad på att påstå att etniciteten avgör samhällets framgång och att vilja ha ett självstyre. Det är för övrigt också skillnad på väldigt restriktiv invandringspolitik och en (rasistisk) ideologisk övertygelse om just etnicitetens betydelse för samhället. Personligen är jag emot bägge.

  SvaraRadera
 5. Precis vad jag påstod! Du avvisar alla seriös forskning, alla fakta och alla argument som visar på hur etnisk homogenitet/splittring påverkar samhällsutveckling enbart genom att rya om ”rasism”, inte genom en seriös diskussion. Sen att du inte ens ser skillnad mellan å ena sidan ”ras”, som handlar om biologisk arv, och å andra sidan etnicitet, som handlar om kulturella/social faktorer, ger ju knappast det hela bättre. Att social/kulturella faktorer spelar en avgörande roll för personers förmåga att kunna anpassa sig till ett nytt samhälle är ju en självklarhet, t.ex. de flesta etniska svenskar skulle ha mycket lättare till att anpassa sig till det norska samhället än till det i Jemen. Om du nu vill propagera för ett etniskt splittrat samhälle, som är den oundvikliga följden av mångkulturalismen som politisk idé, så får du nog faktiskt släppa sargen och komma in i matchen. Dags att inse att det inte längre räcker med smutskastning och misstänkliggöranden!

  Nej, önskan om självstyre behöver inte vara kopplat till etnicitet, men faktum är ju för de folkgrupper jag nämnde är det faktiskt det, och de är ju då rimligtvis enligt ditt synsätt ”rasister”.

  SvaraRadera
 6. Detta inlägg hade inte som syfte att starta en debatt om invandringspolitik. Jag har tagit sådana debatter tidigare och det leder ingenvart på grund av att man inte delar grundläggande värderingar om individens fri- och rättigheter. Inlägget, vilket jag tycker framgår rätt tydligt, handlade om en rädsla att använda ord som ger möjlighet till martyrskap.

  Enligt lagstiftningen är etnicitet "nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande". Svenska akademin kopplar begreppet till sådant som "är utmärkande för en folkstam l. en människoras ". Rasbiologi handlar betydligt mer om hudfärg än om kultur och religion...

  Jag tror att det för dem flesta handlar om trygghet och att slippa en dålig behandling från nationerna som dem nu tillhör.

  SvaraRadera
 7. Det är ju i alla fall rätt uppenbart varför du propagerar för att använda tillmälet ”rasist” om de som har ”fel” åsikter när du finner det ”meningslöst” att ens diskutera frågan. Dina meningsmotståndare har ju per definition ”fel värderingar” och är därmed diskvalificerade som varandes ”rasister” oavsett vilka fakta eller argument de framför. Har man bara de ”rätta värderingarna” så behövs ju faktiskt vare sig fakta, verklighetsförankring eller några argument!

  Det debattklimat du efterlyser är ungefär det som fanns i forna kommunistdiktaturer där oliktänkande med ”fel värderingar” bekvämt kunde avfärdas som varandes ”folkfiender”. Låt mig omformulera ett par stycken ditt inlägg en smula så framgår detta rätt klar:
  ” … Ett resultat av deras strategi kan ha blivit att vi kommunister överansträngt sig för att inte ge martyrmöjligheten till våra fiender. Av rädsla för att dess ska kunna tycka synd om sig själva till följd av tuffa angrepp och anklagelser har vi helt enkelt avstått för att kalla dem för till exempel folkfiender. Istället har beskrivningar om den arbetarfientliga politiken omformulerats till ’rovkapitalism’ och liknande något mjukare formuleringar. Resultatet kan tyvärr ha blivit att våra fiender visserligen saknar möjligheter till martyrskap men däremot i stora kretsar accepterats som rumsrena.

  Jag kan inte låta bli att ifrågasätta strategin. Vi kan inte låta bli att kalla saker vid deras rätta namn för att vi inte vill ge möjligheten till martyrskap. Att påstå att kapitalism ger ett bättre samhälle är folkfientligt, det bör det inte råda några tvivel om. Är det då läge att börja använda ordet folkfiender igen? Om ärligheten leder till att våra fiender blir martyrer istället för rumsrena så är knappast någon större skada skedd.”

  SvaraRadera
 8. Nej, givetvis ska man ta debatten. Dock kan man inte ta en stor ideologisk debatt kring invandringspolitik varje gång man nämner sd i ett inlägg. Att jag skriver ett inlägg innebär ingen skyldighet att alltid ta varenda debatt som någon som kommenterar vill ha. Inlägget handlar, som påpekat, om fegheten att inte våga säga att sd är ett rasistiskt parti. Hade inlägget handlat om varför jag försvarar det mångkulturella samhället hade jag inte tvekat att ta debatten i den frågan.

  Ditt exempel faller på bristen på logik. Jag har väldigt tydligt visat med hänvisningar ur sd's principprogram, saob och ur lagstiftningen på olika definitioner och att det som sd skriver faller under definitionen rasism. Kan du på ett seriöst sett visa att kapitalismen är folkfientlig finns det ju ingen anledning att inte kalla kapitalismen för folkfientlig. Jag betvivlar dock starkt att du kan göra den kopplingen.

  SvaraRadera
 9. Missade att svara på ditt första stycke, kompletterar därför med ett till svar...

  Var har jag använt rasism om andra meningsmotståndare? Vore intressant med exempel eftersom det är så "uppenbart" att jag använder det om folk som tycker "fel". Jag känner mig väldigt trygg i att säga att inga av de övriga riksdagspartierna är rasistiska. Likaså är jag tydlig i mitt blogginlägg att det är sd's politiska program som är rasistiskt och att det är viktigt att skilja programmet och anhängare åt.

  Noterar att du hittills undvikit att svara på mitt resonemang. Du skriver till exempel att etnicitet inte alls handlar om ras utan om kultur medan saob påvisar motsatsen. När vi nu tagit upp de väsentliga begreppen och undersökt hur dem tolkas (någon starkare källa än saob för att ta reda på ords betydelser blir svårt att hitta) så vore det intressant hur du kan få till exempel den textbiten från sd's principprogram som tidigare citerats till att inte vara rasistisk?

  SvaraRadera
 10. Vad är detta för trams? En rasist anser att man kan indela folk efter fysiska, medfödda attribut (det är det som menas med ”rasteorier” enl. SAOB). Etnicitet (som iofs kan definieras lite olika inom vetenskapen och vars entydiga definition knappast är ”lagstiftat”) handlar enl. den definition som Sd använder om kulturella och sociala faktorer, vilket framgår tydligt om du orkat läsa på, inte om några medfödda attribut. En person med primärt svensk kulturell identitet, kan t.ex. vara en adopterad person uppväxta i Sverige eller en assimilerad invandrare, ses som svensk oavsett utseende. Sd har ju dessutom representanter och medlemmar av flera olika ”raser”, något som vore totalt omöjligt för ett rasistiskt parti. Men det räcker faktiskt att man lyssnar på seriösa forskare och statsvetare som ingående studerat Sd och faktiskt vet vad de talar om för att avvisa detta ”rasist”-trams:
  "Till parlamentarikerna räknar hon Sverigedemokraterna, Sjöbopartiet och Framstegspartiet. Det är partier som inte är vare sig nazistiska eller rasistiska och som valt att arbeta inom demokratins ramar"
  Ur artikel om Helene Lööw i Bohusläningen 27.5 1992.
  "Sverigedemokraterna är inte nazister eller rasister. Sverigedemokraterna är inte antidemokratiska extremister utan ett parlamentariskt parti ".
  Ur Centrum för invandrarforknings och Brottsförebyggande rådets rapport 1997, sammanställd bl.a. av Helene Lööw.
  ”Sverigedemokraterna är starkt kritiska mot invandringen och invandringspolitiken, men inte rasistiska.”
  Statsvetaren Anders Sannerstedt, Lund, i Ystads Allehanda 8.5.2010

  Inte ens mer seriösa politiska motståndare anser att de är ”rasister”:
  "Sverigedemokraterna kan inte betraktas som ett nazistiskt eller rasistiskt parti ".
  Justitieministern Laila Freivalds i radioprogrammet Studio 1, 22.10 1999.

  Nu är det ingen som tvingar dig att ta någon debatt om invandringspolitik, men är det HÄR det bästa du har att bidra med så är det nog faktiskt lika bra att du helt låter bli …

  Enl. en övertygad kommunist så är ju kapitalismen ”utsugning av arbetarklassen” och därmed per definition ”folkfientligt”, att de anser detta torde ju knappast undgått någon (utom möjligtvis dig). Att du känner dig ”trygg” och inte kallar de riksdagspartier som delar dina åsikter i frågan, och förespråkar omfattande invandring och mångkulturalism, för ”rasister” är ju knappast eller förvånande och är då ungefär lika övertygande som en kommunist som storsint inte kallar de som vill ha ett klasslöst samhälle för ”folkfiender”! Vad som är mer intressant och relevant är vilka som INTE förespråkar omfattande invandring och mångkulturalism som du inte betecknar som ”rasister”?

  SvaraRadera
 11. Det är väldigt konstigt resonemang att när sd använder ordet etnicitet så gäller tydligen inte den vedertagna tolkningen om ras (som finns i såväl svenska akademins ordbok som i lagstiftningen) utan helt plötsligt handlar etnicitet om kultur. Extra intressant då att man pratar om etnicitet och kultur, verkar tämligen meningslöst att använda två synonymer med ett "och" därimellan....

  Du har ju en hel del citat som menar att stödet/delaktigheten i parlamentarismen innebär att det inte är rasism, har svårt att köpa det resonemanget måste jag säga. Endast ett av citaten är nytt, övriga är äldre än det principprogram där det exemplet som jag lyft finns (antogs 2005) och det framgår heller inte vad det är dem undersökt.

  Om vi utgår från att orden faktiskt betyder det som det står i ordlistan så är det oundvikligt att tolka rasism ut detta:
  "Den viktigaste faktorn i ett tryggt, harmoniskt och solidariskt samhälle är den gemensamma
  identiteten, vilken i sin tur förutsätter en hög grad av etnisk och kulturell likhet bland
  befolkningen
  Den nationalistiska principen bygger på idén om nationalstaten, att statens territoriella gränser ska överensstämma med de befolkningsmässiga gränserna. I sin ideala form är alltså ett sådant samhälle befolkningsmässigt homogen"


  Det du tar som exempel är ju en politisk åskådning som tycker något om en annan. Tolkningen av SD's text bör hamna inom ramen för rasism oavsett vilken ideologi man tillhör och om man håller med om budskapet eller inte förutsatt att man inte hittar på egna betydelser för orden som används. Det går däremot inte att göra kopplingarna utifrån ordens betydelser att kapitalismen är folkfientlig utan det är isåfall endast en subjektiv bedömning. Ungefär som att jag kan tycka att SD's politik är kass men inte göra kopplingen att det absolut måste vara så, bara att jag tycker så.

  SvaraRadera