2011/01/06

Kompetens istället för kvotering!

På jämställd.se skriver Anna Sandström om ojämlikheten i våra bolagsstyrelser. Hon tar även upp det viktiga med könsfördelningen i valberedningarna, som är ännu mer mansdominerade än styrelserna. Det enkla och socialistiska sättet att lösa problem är att låta staten lagstifta, i det här fallet kunde kvotering a la Schyman fixa siffrorna. Dock löser inte det problemet med ojämställdhet.

Vi ska inte välja in kvinnor i styrelser för att de är kvinnor utanför att de är kompetenta. Problemet idag är inte att vi kvoterar för lite som det ofta sägs utan problemet är att vi kvoterar för mycket. Utan att lagstifta om det har vi fått ett samhälle där män kvoteras in, där penisen ofta är viktigare än hjärnan. Gubbar i valberedningar som väljer gubbar till styrelser, det låter kanske som en klyscha men statistiken visar att det är så det ser ut. Om vi istället låter kompetensen styra så blir styrelserna mer kompetenta och mindre gubbiga. Det vore bra både för bolagen, jämställdheten och för Sverige.

Det viktigaste som tas upp i inlägget är ändå att det inte är lagstiftarna som löser problemet. Ska vi få ett jämställt samhälle så måste vi alla vara en del av lösningen. Om var och en tar sitt ansvar att se till kompetensen så kommer könstillhörighet inte längre vara det som avgör vilka som får plats i styrelser och andra viktiga positioner. I förlängningen lär det också innebära att traditionella kvinnoyrken får en bättre lönebildning. Ingen kan väl påstå att kvinnor i offentlig sektor, som i många fall har akademisk utbildning, får lön som motsvarar deras kompetens?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar