2011/01/13

Överklagan av betyg är mer liberalt än Folkpartiet

Jan Björklund säger nej till elevernas rätt till att överklaga betyg. Han uppskattar att det skulle kosta 250 miljoner att genomföra och tycker det är för dyrt och krångligt. Tänka sig att den mannen leder ett parti med ordet "liberalerna" i partinamnet. Det Björklund gör, och det är inget nytt, är att sätta staten före individen. Istället för att reflektera över individens rätt funderar han över system och byråkrati.

Att utgå från människan är centralt i liberalismen. Det är individens rättigheter som ligger i centrum. Statens uppgift är att underlätta för individen och se till så att ingen berövas sina rättigheter till skillnad från socialismen där människorna är kugghjul som är till för att få det statliga maskineriet att fungera. Folkpartiet har gått från att vara socialliberala till att vara batongliberaler och nu tycks det övergå i någon form av socialistiskt osanda batongbyråkrati.

Nej, nu måste "liberalerna" värna människan och individens rättigheter. Om inte så sker tycker jag detta är en fråga där riksdagsmajoriteten inklusive C och KD ska köra över utbildningsdepartementet. På sikt måste dock folkpartiet återgå till liberalismen om vi ska kunna fortsätta förbättra Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar