2011/02/08

Oerfaren mer överbetald än börsbolagsvd

LO kritiserar ofta och gärna vd-löner. Framför allt de höga löner som finns bland cheferna inom de stora börsbolagen. Det är möjligt att det kan ha en negativ effekt i form av till exempel sänkt arbetsmoral hos personalen och då LO företräder personal kan viss kritik vara befogad. Dock är problemet med överbetalda chefer ganska litet, i förhållande till många andra länder är chefslönerna i Sverige högst rimliga. Som politiker ser jag i grund och botten höga löner som något positivt. Dessa löner ges till cheferna för att de anses förtjäna det och för att det helt sonika är det marknadsmässiga priset för den kompetens som finns i dessa personer.

Det finns dock stora problem med för höga löner. Problemet finns bland de som saknar erfarenhet och som ska ta sig in på en arbetsmarknad med alldeles för höga ingångslöner. Resultatet av detta problem syns i arbetslöshetsstatistiken för människor med ingen eller väldigt begränsad arbetslivserfarenhet. Såväl unga människor som människor som invandrar från anda länder har stora problem att ta sig in på arbetsmarknaden. Ingångslönerna sätter ett värde på oerfaren personal som i verkligheten inte kan matchas på arbetsmarknaden. Orsaken bakom detta är att marknadens villkor inte får gälla i tillräcklig utsträckning, istället har LO med flera drivit upp ingångslönerna och på ett skadligt sätt komprimerat den svenska lönebildningen. Detta är bra för LO's medlemmar som redan har jobb och erfarenhet och omtanken för ungdomar utan erfarenhet (som antagligen inte är LO-anslutna) är ytterst begränsad. Istället för att lägga så mycket kraft på att klaga på marknadsmässiga löner för ledande chefer borde LO därför driva på för en sundare lönebildning och öppna för fler jobb till unga och invandrare som saknar erfarenhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar