2011/02/23

Valfrihet en nog så god ledhund

Maktlöshet kan svida, speciellt för den som är ovan. Det är ganska uppenbart att kommunstyrelsens ordföranden Lennart Eriksson (s) nu upplever ett sådant obehag.

Bakgrunden är en ansökan om att starta en friskola i Kumla som har inkommit till skolinspektionen. Det skulle innebära att en skola som inte socialdemokraterna kan basa över hur som helst skulle kunna upprättas och ge alternativ för medborgarna i kommunen. Lennart Eriksson är tydlig till Kumlanytt och säger sig inte se några fördelar med detta. Ökad valfrihet, konkurrens och antagligen en skopa nytänkande tycks inte imponera på socialdemokratin i Kumla.

Kommunen ska ge sina synpunkter till skolinspektionen innan beslut fattas och jag förutsätter att ett sådant ärende kommer föras till Barn- och utbildningsnämnden för diskussion. Där kan jag lova att det kommer lyftas upp många och klara fördelar med ökad valfrihet. Speciellt positivt tror jag det är för Kumla, en kommun som har problem med måluppfyllelsen i skolan. Vi vet att offentlig förvaltning inte alltid klarar av att driva verksamhet på allra bästa sätt och att alternativa huvudmän kan hitta förbättringsområden och få fart på en positiv utveckling som då även kan smitta av sig till kommunala skolor. Människor får större möjlighet att påverka sin livssituationer och föräldrarna som känner sina barn bäst kan på bättre sätt få till en skolgång som gynnar just deras barn.

Har socialdemokraternas synförmåga försämrats så pass att dem ändå inte ser några fördelar utan delar Eriksson uppfattning så är det allvarligt. Även för den blinda borde medborgarnas valfrihet vara en nog så god ledhund.

Som en liten notis ser jag på brännpunkt att Centerpartister tar strid för ökade anledningar till att ta studierna på allvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar