2011/02/03

Svagt intryck i dn

Jag blir besviken av att läsa Maud Olofssons debattartikel i dn. Dels hade jag hoppats att en sådan artikel skulle innehålla någon form av förnyelse i sig själv, inte bara löften om att det kanske kommer förnyelse längre fram. Dels hade jag hoppats på ett mycket starkare intryck, oavsett vad artikeln skulle behandla. Det saknas tydlighet kring värderingar och grund som Centerpartiet behöver stå på. Artikeln är allt för vag och intrycket blir därför väldigt svagt. Jag kan inte hjälpa att få känslan av att artikeln snarare handlar om att visa sin duglighet som partiledare än om att påbörja ett ordentligt förnyelsearbete. Om så är fallet så tycker jag tiden som partiledare bör avslutas vid stämman i Åre i höst.

Det mest konkreta i artikeln är ett förslag om reglering av tillsvidarepriserna på elmarknaden. För mig strider det mot vad Centerpartiet står för. Vi har länge pratat om att vi måste gå från att vara matade fågelungar till att bli ivriga bävrar. Då är det helt orimligt att staten ska mata sin befolkning, eller ska vi säga sina fågelungar, med reglerade elpriser för att dessa själva inte ska behöva göra avtal och styra över sin överenskommelse med elleverantören. Det är en väldig skillnad på att förnya sitt parti (som måste handla om värderingar) och att försöka lugna en arg folkmassa som tycker att fågelmamma staten ska ta ansvar för deras elräkningar. Nej, det duger helt enkelt inte som förnyelseartikel från en partiledare för ett liberalt parti och frågan är om det nu börjar bli dags för en ny partiledare?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar