2011/02/14

Ordlekar på konsumentverket

Enligt konsumentverket får ordet miljövänlig endast användas om den/det "inte påverkar miljön alls eller till och med förbättrar miljön". I bakgrunden finns åsikter om att flera energibolag valt att marknadsföra el från vattenkraft som miljövänlig. Jag tycker konsumentverket är ute och cyklar ganska grovt nu och enligt deras egen definition är deras cyklande knappast miljövänligt.

Det blir löjligt att tolka orden så extremt. När vanligt folk pratar om miljövänliga alternativ så handlar det ofta om att minska utsläppen. Även om det säkerligen finns en viss miljöpåverkan från att cykla inte minns i cykelns produktionsfas så anses det nog av dem flesta som miljövänligt att ställa bilen och börja cykla till jobbet istället. På samma sätt är det rimligt att påstå att det är miljövänligt att börja köpa el från vattenkraft istället för el utan pruduktionsspecifikation (som ju innehåller el från fossila källor).

För att förtydliga så kan vi ju göra en kort lista med några exempel på sådant som inte är miljövänligt enligt en sådan tolkning av ordet miljövänligt:
 • Sopsortering
 • Lågenergilampor
 • Fosfor-fria tvättmedel
 • Elbilar
 • Vindkraft
Frågan är väl bara om denna tolkning där nästan inget kan anses vara miljövänligt leder till att folk blir mer eller mindre miljövänliga? Eller förlåt, människor kan ju givetvis inte vara miljövänliga...

12 kommentarer:

 1. När kraftbolagen slåss om att vara flitigast att använda epitetet "miljövänlig" som säljargument är det självklart dags att lägga ett veto och inte låta begreppet utarmas av språkinflation.
  Annat vore löjligt!

  Varför skulle inte kraftbolagen kunna använda adekvata begrepp istället för att medvetet förvirra?

  SvaraRadera
 2. Så du menar att elen i sig är miljövänlig. Men att kraftverken inte är det?
  Lite som Billinge Energi -försökte- försvara sig med.

  Man kan inte kalla vattenkraft för miljövänlig, av den enkla orsak att de tar kål på den biologiska mångfalden.
  Det finns dock sätt att göra den betydligt mer miljövänlig, i form av omlöp och högt satta minimitappningar.

  Något som förstör miljön är inte miljövänligt.
  Och jag ser inget problem i att fler miljömärkningar ifrågasätts. Det är väl bara positivt?

  "Tolka ord extremt", skriver du.
  Att vilseleda konsumenterna, att påstå något som inte är sant. DET är extremt, att försöka bringa klarhet (såsom Älvräddarna gjort) är inte extremt.

  MVH// Joakim Karlsson, Varberg

  SvaraRadera
 3. Det är möjligen så att vattenkraft inte ska klassas som miljövänlig, det finns säkerligen bedömare som kan avgöra bättre än vad jag kan. Det är dock inte det som är poängen med inlägget som istället handlar om definitionen av begreppet miljövänlig.

  Med definitionen som används där begreppet "miljövänligt" kräver positiv eller ingen påverkan på miljön hamnar vi på ruta 1 igen eftersom inte heller något annat av energislagen som finns att köpa el från uppfyller kraven. Det är problematiskt om vi helt ska ta bort ett sådant begrepp från all marknadsföring (inom nästan alla områden). Extra problematiskt blir det av att det sannolikt har en annan betydelse i folkmun än den som tycks gälla här.

  Jag tycker det finns anledning att kritisera definitionen som försämrar för den som vill vara miljövänlig.

  SvaraRadera
 4. Busenkelt, Joel, INGEN energiform är vad man kan kalla miljövänlig.
  Eftersom begreppet faktiskt inte är begränsat till just energi måste faktiskt energibranschen anpassa sig till gällande språkbruk.
  ;-)

  SvaraRadera
 5. Stefan, då är ju nästan inga produkter miljövänliga, inte heller de exempel jag lyfter upp. Jag tror att det vore bra att ha en definition som är mer balanserad för att ordet ska kunna användas för produkter som innebär minskad miljöpåverkan och på så sätt hjälpa konsumenter att välja ett miljösmart alternativ.

  SvaraRadera
 6. Varför då inte använda just ett ord som beskriver vad det handlar om?

  Miljön har blivit en handelsvara och ett slagträ i debatten i avsikt att förvirra och ge ett värde som inte finns.
  Det är inget annat än falsk marknadsföring.
  Vad hindrar kraftbolaget att t.ex. kalla ett vindkraftverk för vad det är, "skonsamt mot miljön"?
  Eller "Miljösmart", som egentligen inte betyder någonting. ;-)

  SvaraRadera
 7. Jag är inte för något överanvändande och det är möjligt att vattenkraft inte ska kunna klassas som miljövänligt. Definitionen som anges som förklaring är dock ett problem.

  När ska, enligt dig, begreppet miljövänligt kunna användas och fortfarande vara relevant med en sådan definition?

  SvaraRadera
 8. Ordet "miljövänlig" och dess definition fanns redan på slutet av 80-talet, det är ingen nyhet eller nypåfunnet. Det är också enligt svensk marknadsföringslag, inget problem där heller.
  Faktum är att de nya ISO-reglerna som kommer i sommar säger så här om vattenkraft: "För att vattenkraft ska få kallas förnybar, måste produktionsmetoderna uppfylla kriterierna för hållbarhet". Hållbarhet, enligt Brundtland (vilket är det som vi EU-länder förbundit oss att följs) är: Ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Dvs inte BARA ekonomiskt, det är liksom en förutsättning (som du som Centerpartist säkert känner igen).

  Eftersom svensk vattenkraft är behäftad med miljöskulder sedan utbyggnaden (som skulle kunna åtgärdas om kraftbolagen ville med omlöp t ex) kan den inte med fog kallas för ens förnybar...

  När det gäller miljöfrågan är den oändligt mycket större än bara klimatet. Det innebär inte att vi ska strunta i klimatfrågan, men däremot MÅSTE vi ta hänsyn till andra parametrar, annars går det lika fullt åt pipsvängen ändå. En av dessa är "förlust av biologisk mångfald", lika vetenskapligt bevisad som klimatförändringarna, lika ödesdiger om vi inte gör något åt den och på samma sätt uppstår den via en massa lokala "utsläpp/utrotningar"...

  När makthavarna äntligen förstår detta kan vi eventuellt på allvar ta oss emot ett hållbart samhälle. För det vill vi ju ha, eller hur?

  SvaraRadera
 9. Christer, du diskuterar begreppen förnyelsebart och hållbarhet i förhållande till vattenkraft på ett bra sätt men inlägget kritiserar konsumentverkets syn på begreppet miljövänligt.

  Absolut är miljöfrågan väldigt stor där klimatet bara är en av delarna. Det diskuteras också kontinuerligt andra delar av miljöfrågorna som till exempel biologisk mångfald och det görs satsningar för att till exempel förbättra Östersjön. Huruvida biologisk mångfald är ett jämnbördigt problem med klimatproblemen låter jag vara osagt, det finns ju trotts allt inget motsatsförhållande i att bekämpa bägge problemen.

  Ja, givetvis vill vi ha ett hållbart samhälle men jag är även övertygad om att makthavarna inom området redan har bra koll på detta.

  SvaraRadera
 10. "När ska, enligt dig, begreppet miljövänligt kunna användas och fortfarande vara relevant med en sådan definition?"

  Ytterst sparsamt och endast när det handlar om något som inte ger negativ miljöpåverkan. Inte så svårt egentligen.

  Vad det handlar om är att terminologin är viktig, många försöker göra om den till sin, bland andra kraftbolagen. Det är inte till gagn för vare sig miljö eller konsument.
  Biltillverkare försökte också sno "miljövänlig" om sina mer skonsamma produkter, men fick backa, med all rätt.
  Ingen tyckte det beslutet var underligt.
  Att folk reagerar på samma beslut när det gäller energi visar enbart på att målsättningen med språkstölden är på väg att lyckas, i snudd på Orwellsk anda.

  Jag förstår fortfarande inte varför inte energiproducenterna kan använda ett begrepp som bättre beskriver produkten, utan måste skapa ett nyspråk?

  Eller, det gör jag ju förstås, men det är inte hederligt.

  SvaraRadera
 11. Det känns som om diskussionen inte kommer så mycket framåt utan liknande argument går på repeat. Kanske dags att enas om att vara oense...

  Ska dock besvara kommentaren, Stefan.
  Terminologin riskerar att skilja sig kraftigt hos konsumentverket och befolkningen. Jag tycker det är bra att produkter som bidrar till att lösa stora miljöproblem kan marknadsföras på samma sätt som de benämns i vanliga samtal mellan människor. Jag tror att de flesta benämner till exempel elbilar som miljövänliga eftersom miljöpåverkan är avsevärt mycket mindre än vad som är vanligt bland bilar. Det finns en poäng i att kunna använda ett sådant begrepp inom områden som har miljöpåverkan, att diskutera miljövänliga produkter inom områden som aldrig påverkat miljön blir ju tämligen meningslöst.

  Det är ungefär som att folk kan säga att dem "kör säkert" vilket antyder att dem håller lämpliga hastigheter osv, det innebär givetvis inte att risken för en olycka kommer ner till 0.00%. Om då någon trafikorganisationer skulle säga marknadsföra någon slogan i stil med "kör säkert, håll hastighetsbegränsningarna" kan väl det vara acceptabelt?

  SvaraRadera
 12. Intressanta poänger Joel, bra att du tar upp resonemangen så att begreppen problematiseras.
  http://politiskvardag.blogspot.com/2011/02/centerfragor-i-media.html

  SvaraRadera