2009/11/29

Papperslösas rätt till vård, människa eller migrationsverk?

Sanna Rayman, som jag har en tendens att hålla med i dem flesta frågor, skriver idag om papperslösa rätt till vård. Eller, ska man vara ärlig så skriver hon om hur viktigt det är att papperslösa inte har rätt till vård. Idag håller jag verkligen inte med den annars så kloke skribenten. Artikeln har den vanliga logiken i detta ämnet, följer man inte lagar och regler när det gäller asyl så ska man inte ta del av vår välfärd.

Genom att ge papperslösa rätt till vård så ger vi en bakväg in i systemen, menar Rayman med all rätt. Hon skriver också att politiker är obekväma med sina beslut när människor drabbas hårt, tvingas från Sverige, på grund av politiken som förs och ger vika för lätt när obekväma berättelser om enskilda fall kommer fram.

Den liberale Dick Erixon gör sin analys och menar att är man för papperslösas rätt till vård ska man stå för att man är för fri invandring.

Vad är då min analys? Att mycket av det som skrivs är sant. Att ge papperslösa rätt till vård är att ge människor som inte har rätt att vara här en väg in i åtminstonde viktiga delar av välfärden. Att rent logiskt så bör man om man är för vård för papperslösa också stå för att man vill ha fri och oreglerad invandring.

Jag känner mig otroligt obekväm med dem situationer människor ofta hamnar i när dem nekas asyl och utvisas från Sverige, något annat vore omänskligt! Även den som bryter mot asyllagar bör få tillgång till vård enligt mig. Just nu, kan vi dock inte införa fri invandring. Men nog är det mot fri invandring som vi bör sträva! Helst skulle vi avskaffa ordet invandring och alla människor skulle vara världsmedborgare med rätt att bo var som helst. Är det så konstigt, att vi på vägen fram till den fria världen, åtminstonde erbjuder vård till dem som behöver det? även om dem, med alla dessa mänskligt påhittade system, inte har rätt att vara här?

Menar Rayman och Erixon att vården, eller brist på vård, ska vara ett redskap för att få människor att lämna landet? Uppenbart är dem menar att man inte har rätt till vård om man inte lyder migrationsverket.

Erixon hävdar att man ska stå för fri invandring om man vill ge papperslösa rätt till vård. Jag hävdar att man ska stå för att systemen är viktigare än människorna om man ska förneka vård. Jag står för att jag väldigt gärna skulle vilja ge alla människor frihet att bo var som helst och att vård till papperslösa är en helt ok lösning på vägen dit. Står Rayman och Erixon för att systemen ska gå före människorna? Det måste finnas en enorm tilltro till migrationsverket från dessa skribenter, den tilltron delas inte av mig.

1 kommentar:

  1. Bra inlägg!

    Här finns all anledning att kritisera den tveksamma grund som deras argumentation vilar på. Bloggar också om detta.

    SvaraRadera