2009/11/22

Stämma bättre än styrelse

Det känns bra att se att Folkpartiets stämma går emot partistyrelsen när denna är ute och cyklar. Att man klarar att stå emot partistyrelsen när det gäller medborgarkurser hedrar stämmodelegaterna. Att man även väljer att behålla livstidsstraffet i straffskalan känns också bra och det är sannerligen ett straff som jag kan finna anledning att bevara för dem allra värsta brotten vilket även partistyrelsen i folkpartiet verkar ha gått med på.

Det är också glädjande att folkpartisterna tar steg till höger i den politiska skalan och vågar ifrågasätta LAS. I stort känns alltså Folkpartiets stämma som en framgång, om än en liten sådan, för alla oss som vill ha ett mer liberalt samhälle. Det är tydligt att man, bortsett från synen på kärnkraften, närmar sig Centerpartiet.

När det sedan gäller kärnkraften tror jag att den kommer behövas under lång tid och precis som Federley skriver är det inte statens uppgift att planstyra med antalet reaktorer. Det kommer säkerligen bli många fler diskussioner om den frågan under lång tid framöver, vilket ska bli intressant att följa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar