2009/11/25

Politiska motsatser i länet

Noterar att man (majoriteten bestående av dem borgerliga och Mp) i Örebro kommer med en smart lösning för att få ner kommunala verksamheternas miljöpåverkan. Att det ska kosta att skada miljön och vara lönsamt att minska utsläppen är ingen ny tanke men det är kul att se kreativa sätt att införa denna princip även inom den kommunala verksamheten.

I Laxå är situationen den motsatta, det mesta går emot. Nu gör dessutom dem styrande kommunpolitikerna (s+V) det bästa dem kan för att ytterliggare snabba på den neråtgående trenden genom att höja skatten ytterliggare.

Ibland kan även kommunpolitik vara både intressant och ideologisk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar