2009/11/20

Unga får gå först, för rättvisans skull (enligt LO)

LO skriver på brännpunkt idag, ett försvarstal för LAS. Deras argument är allt för tydliga, de förnekar inte den åldersdiskriminering som LAS innebär, istället försvarar dem diskrimminering på arbetsmarknaden (fetmarkeringarna har jag laggt til för tydlighetens skull):

"Las ska ge mest trygghet till dem som arbetat längst. Bakom detta ligger rättviseaspekten men också det faktum att desto äldre man är, ju svårare är det att få ett nytt arbete. De yngre arbetstagarna är helt enkelt mer rörliga. Utan las riskerar en stor mängd äldre personer att hamna utanför arbetsmarknaden. Den ekonomiska bördan kommer till delar eller i sin helhet att behöva bäras av samhället. Därför är lagstiftningen rättvis och ekonomiskt rationell."
Det är alltså LO's ståndpunkt att las är bra för att det är rättvist att dem unga får gå först. Det är också uppenbart att LO inte på något sätt efterfrågar en rörligare arbetsmarknad. Cementeringen som LAS innebär har sitt fulla stöd hos LO.

När unga sedan mister sina jobb är det inte nya jobb som gäller utan istället är det olika typer av ams-åtgärder, eller i bästa fall studier.
" Därför är det viktigt att snabbt sätta in åtgärder så att de ungdomar som hamnar utanför kommer tillbaka till studier, får möjlighet till praktik eller liknande."

Sedan blir det ju svårt att tyda vad LO menar när man argumenterar för en lag med att dem inte vill ha ökad politisk inblandning.

"Så långt det går sköter arbetsmarknadens parter sitt utan inblandning från politiskt håll. Det har varit ett signum för den svenska arbetsmarknaden. På så sätt har det varit möjligt att skapa lugn och ro och inte minst stabilitet på arbetsmarknaden. Därför är det oroande när trycket på politisk inblandning ökar."

Menar LO på fullaste allvar att LAS är ett bra exempel på politiker som inte lägger sig i?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar